VÝPIS KATEGORIE: Zájmová a profesní sdružení
.
. ., 0 .
IČO: -- nevyplněno --
ČINNOST: 

KONTAKTY

PROVOZNÍ DOBA
Subjekt svojí povahou a zaměřením nemá definovanou provozní dobu. Nebo provozní doba nebyla do systému vložena.

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s.
Detašované pracoviště ul. Žďárská 68, 59231 Nové Město na Moravě
IČO: -- nevyplněno --
ČINNOST: Bezplatné poskytování sociálního poradenství. Cíle: Odborné poradenství, zprostředkování tlumočnické služby, volnočasové aktivity, doplňkové služby

KONTAKTY
Mobil: 702022538
Email: snn.turkova@seznam.cz
WWW: www.snncr-vysocina.cz
Kontaktní osoba: p. Ilona Turková

PROVOZNÍ DOBA
Subjekt svojí povahou a zaměřením nemá definovanou provozní dobu. Nebo provozní doba nebyla do systému vložena.

Český svaz chovatelů Nové Město na Moravě
Jamborova 798, 59231 Nové Město na Moravě
IČO: 48896004
ČINNOST: chovatelé - drobné zvířectvo - výstavy - český svaz chovatelů

KONTAKTY
Mobil: 732718311
Kontaktní osoba: Jaroslav Dudek

PROVOZNÍ DOBA
Subjekt svojí povahou a zaměřením nemá definovanou provozní dobu. Nebo provozní doba nebyla do systému vložena.

Český svaz včelařů o.s., základní organizace Nové Město na Moravě
Křídla 36, 59231 Nové Město na Moravě
IČO: 48897809
ČINNOST: včelaři - včely - včelařství - český svaz včelařů

KONTAKTY
Mobil: 776620261
Email: zdenek.taticek@seznam.cz
WWW: http://csv.jirizavrel.eu/
Kontaktní osoba: Zdeněk Tatíček

PROVOZNÍ DOBA
Subjekt svojí povahou a zaměřením nemá definovanou provozní dobu. Nebo provozní doba nebyla do systému vložena.

Český zahrádkářský svaz Nové Město na Moravě
Hornická 972, 59231 Nové Město na Moravě
IČO: -- nevyplněno --
ČINNOST: český zahrádkářský svaz - ČZS - moštování - moštárna

KONTAKTY
Telefon: 602705414
Kontaktní osoba: Zdeněk Šikula

PROVOZNÍ DOBA
Jiná: moštárna pod nemocnicí bývá zpravidla v provozu ve druhé polovině září a v říjnu

Dobrovolnické centrum Vysočina
Pohledec 17, 59231 Nové Město na Moravě
IČO: 48894516
ČINNOST: dobrovolnické centrum Vysočina - dobrovolnictví - dobrovolnictví v mikroregionech bystřicko, novoměstsko a žďársko

KONTAKTY
Mobil: 774664661
Email: info@dobrocentrum.org
Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Švandová

PROVOZNÍ DOBA
Subjekt svojí povahou a zaměřením nemá definovanou provozní dobu. Nebo provozní doba nebyla do systému vložena.

Domácí hospic Vysočina
Vratislavovo náměstí 115, 59231 Nové Město na Moravě
IČO: 70803978
ČINNOST: hospicové hnutí - dobrovolnictví - hospicová péče

KONTAKTY
Telefon: 566615198
Telefon: 566615196
Mobil: 739511433
Email: info@hhv.cz
WWW: www.hhv.cz
Kontaktní osoba: ing. Petr Hradil

PROVOZNÍ DOBA
Pondělí: 9,00 - 11,00
Úterý: 12,00 - 15,00
Středa: 9,00 - 11,00
Čtvrtek: 12,00 - 15,00
Pátek: 9,00 - 12,00

Ezop - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Drobného 301, 59231 Nové Město na Moravě
IČO: 45659028
ČINNOST: poradna pro děti a rodiče - poradenství pro děti a mládež - dětské kroužky - dětské kluby - doučování - projekt 5P - dobrovolnictví

KONTAKTY
Telefon: 566616980
Mobil: 603486722
Email: ezop@portimo.cz
WWW: www.portimo.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Pavla Doležalová

PROVOZNÍ DOBA
Pondělí: mladšáci:13,30 - 15,00 // staršáci:15,30 - 17,30
Úterý: mladšáci:13,30 - 15,00 // staršáci:15,30 - 17,30
Středa: mladšáci: 13,30 - 15,30 // staršáci:16,00 - 18,30
Čtvrtek: mladšáci:13,30 - 15,30 // staršáci:16,00 - 18,30
Pátek: mladšáci: 13,30 - 15,30
Jiná: streetwork: út + čt: 14,00 - 16,00

Gohiral 1785
P.O. BOX 5, 59231 Nové Město na Moravě
IČO: -- nevyplněno --
ČINNOST: letní tábory - tábory pro děti

KONTAKTY
Telefon: 737173587
Email: gohiral@seznam.cz
Email: lora.pro@seznam.cz
WWW: www.gohiral.cz
Kontaktní osoba: Jaroslav Lorenc

PROVOZNÍ DOBA
Subjekt svojí povahou a zaměřením nemá definovanou provozní dobu. Nebo provozní doba nebyla do systému vložena.

Junák - český skaut, středisko Bílý štít
Malá 194, 59231 Nové Město na Moravě
IČO: -- nevyplněno --
ČINNOST: junák - skauti - skauting - středisko Bílý štít

KONTAKTY
Mobil: 607832624
Email: bily.stit@skaut.cz
WWW: www.okenko.org
Kontaktní osoba: MUDr. Kristýna Koutenská

PROVOZNÍ DOBA
Subjekt svojí povahou a zaměřením nemá definovanou provozní dobu. Nebo provozní doba nebyla do systému vložena.

Kopretina - Centrum pro rodiče s dětmi
Radešínská Svratka 11, 59233 Radešínská Svratka
IČO: -- nevyplněno --
ČINNOST: programy - rodiče - děti - kulturní akce - zájmová činnost

KONTAKTY
Telefon: 732126905
Email: kopretina.radsvratka@zdarcharita.cz
WWW: www.zdar.caritas.cz
Kontaktní osoba: Zdenka Šrámková

PROVOZNÍ DOBA
Subjekt svojí povahou a zaměřením nemá definovanou provozní dobu. Nebo provozní doba nebyla do systému vložena.

Lysina lenina
Křídla 73, 59231 Nové Město na Moravě
IČO: 26597225
ČINNOST: Lysina lenina - kulturní akce - festivaly - žonglování - divadlo - koncerty - výstavy - klub Středozem

KONTAKTY
Mobil: 608617234
Email: lysinalenina@seznam.cz
WWW: lysinalenina.zde.cz
Kontaktní osoba: Daniel Šimek

PROVOZNÍ DOBA
Subjekt svojí povahou a zaměřením nemá definovanou provozní dobu. Nebo provozní doba nebyla do systému vložena.

MANEOR
Monseova 354, 59231 Nové Město na Moravě
IČO: -- nevyplněno --
ČINNOST: kulturní a sociální činnost

KONTAKTY
Mobil: 603100365
Email: maneor@maneor.com
WWW: www.maneor.com
Kontaktní osoba: Zdeněk Smrček

PROVOZNÍ DOBA
Subjekt svojí povahou a zaměřením nemá definovanou provozní dobu. Nebo provozní doba nebyla do systému vložena.

MAS Zubří země o.p.s.
Vratislavovo náměstí 12, 59231 Nové Město na Moravě
IČO: -- nevyplněno --
ČINNOST: svazek obcí - poradenství - místní akční skupina

KONTAKTY
Mobil: 739393121
Email: zubri.zeme@centrum.cz
WWW: www.zubrizeme.cz

PROVOZNÍ DOBA
Pondělí: 8,00 - 12,00 13,00 - 16,00

Mikroregion Novoměstsko - Centrum společných služeb
Vratislavovo náměstí 12, 59231 Nové Město na Moravě
IČO: 70934258
ČINNOST: svazek obcí - mikroregion Novoměstsko - poradenství pro obce - zpracování projektů - dotace - grantové programy - místní akční skupina - maska

KONTAKTY
Telefon: 566617903
Mobil: 601570528
Email: novomestsko@tiscali.cz
WWW: www.novomestsko.cz
Kontaktní osoba: Miloš Brabec

PROVOZNÍ DOBA
Pondělí: 8,00 - 17,00

Moravský rybářský svaz, pobočný spolek Nové Město na Moravě
Bělisko 1343, 59231 Nové Město na Moravě
IČO: 00557188
ČINNOST: prodej ryb - ryby - rybářské povolenky - sportovní rybolov - rybářské sádky

KONTAKTY
Mobil: 604908912
Email: zvacekbojda@centrum.cz
Email: mikesrosta@seznam.cz
WWW: www.mrs-mo-nmnm.estranky.cz
Kontaktní osoba: Bohumír Žváček
Kontaktní osoba: Rostislav Mikeš
Kontaktní osoba: Martin Grepl

PROVOZNÍ DOBA
Subjekt svojí povahou a zaměřením nemá definovanou provozní dobu. Nebo provozní doba nebyla do systému vložena.

Pionýrská skupina gen. Svobody
Křenkova 902, 59231 Nové Město na Moravě
IČO: 70812667
ČINNOST: pionýr - pionýrská skupina

KONTAKTY
Email: Mgr. Marie Mertlíková

PROVOZNÍ DOBA
Subjekt svojí povahou a zaměřením nemá definovanou provozní dobu. Nebo provozní doba nebyla do systému vložena.

Portimo, o.p.s.
Drobného 301, 59231 Nové Město na Moravě
IČO: 45659028
ČINNOST: sdružení - občanská poradna - poradna pro děti a rodiče - EZOP - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Občanská poradna - Osobní asistence - Raná péče - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Dobrovolnictví - Centrum prevence CéPéčko

KONTAKTY
Telefon: 566615217
Mobil: 733664321
Email: portimo@portimo.cz
WWW: http://www.portimo.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Pospíšil

PROVOZNÍ DOBA
Poznámka: EZOP - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (Drobného 301, 592 31 Nové Město na Moravě, tel.: 566 616 980, 603 486 722, ezop@portimo.cz) - Občanská poradna (Vratislavovo nám.12, 592 31 Nové Město na Moravě / Zahradní 580, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, tel.: 566 616 121 NMnM, 566 688 227 Bystřice n. P., op@portimo.cz) - Osobní asistence (Drobného 301, 592 31 Nové Město na Moravě, tel.: 566 615 217, 733 747 069, oa@portimo.cz) - Raná péče (Drobného 301; 592 31 Nové Město na Moravě, tel.: 566 617 939, 739 035 430, ranapece@portimo.cz) - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ( Drobného 301; 592 31 Nové Město na Moravě, tel.: 566 617 940, 739 957 800, sas@portimo.cz) - Dobrovolnictví (Drobného 301, 592 31 Nové Město na Moravě, tel.: 566 617 940, 734 679 893) - Centrum prevence CéPéčko (Drobného 301; 592 31 Nové Město na Moravě, tel.: 566 616 980, 731 117 425, centrum.prevence@portimo.cz

Sbor dobrovolných hasičů
Školní 448, 59231 Nové Město na Moravě
IČO: 48898023
ČINNOST: Sbor dobrovolných hasičů - dobrovolní hasiči - SDH

KONTAKTY
Telefon: 566616150
Mobil: 739274877
Email: sdhnmnm@seznam.cz
WWW: sdh.nmnm.cz
Kontaktní osoba: Ondřej Novák

PROVOZNÍ DOBA
Subjekt svojí povahou a zaměřením nemá definovanou provozní dobu. Nebo provozní doba nebyla do systému vložena.

Spolek absolventů a přátel Gymnázia V.Makovského
Leandra Čecha 152, 59231 Nové Město na Moravě
IČO: 26546698
ČINNOST: spolek absolventů gymnázia - Spolek absolventů a přátel Gymnázia Vincence Makovského

KONTAKTY
Telefon: 604618088
Kontaktní osoba: Jaroslav Německý, předseda Spolku

PROVOZNÍ DOBA
Subjekt svojí povahou a zaměřením nemá definovanou provozní dobu. Nebo provozní doba nebyla do systému vložena.

Spolek rodičů Čtyřlístek
Drobného 299, 59231 Nové Město na Moravě
IČO: 27010104
ČINNOST: hry - soutěže - děti - sdružení rodičů při MŠ Drobného

KONTAKTY
Telefon: 566598201
WWW: https://spolek-rodicu-ctyrlistek.webnode.cz/
Kontaktní osoba: Jarmila Pospíchalová

PROVOZNÍ DOBA
Poznámka: budova MŠ Drobného

Spolek rodičů při ZŠ Nové Město na Moravě
Leandra Čecha 860, 59231 Nové Město na Moravě
IČO: 26985080
ČINNOST: občanské sdružení - rozvoj kvalitního vzdělání - spolupráce mezi školou a rodiči - škola - rodiče - spolek

KONTAKTY

PROVOZNÍ DOBA
Subjekt svojí povahou a zaměřením nemá definovanou provozní dobu. Nebo provozní doba nebyla do systému vložena.

Svaz důchodců - Klub seniorů
Žďárská 68, 59231 Nové Město na Moravě
IČO: -- nevyplněno --
ČINNOST: klub seniorů

KONTAKTY
Fax: 561021004
Mobil: 774511236
Email: topinkova837@seznam.cz
WWW: seniori.nmnm.cz
Kontaktní osoba: Libuše Topinková

PROVOZNÍ DOBA
Jiná: setkání každé pondělí odpoledne v Domě s pečovatelskou službou na Žďárské ul. 68, jinak dle organizovaných akcí

Svaz tělesně postižených, místní organizace Nové Město na Moravě
Polní 1362, 59231 Nové Město na Moravě
IČO: 75086514
ČINNOST: svaz tělesně postižených - péče - pomoc - rehebilitace - organizování činnosti - tělesně postižení

KONTAKTY
Telefon: 566615550
Mobil: 722968001
Email: Vladimir.privara@seznam.cz
Kontaktní osoba: Vladimír Přívara

PROVOZNÍ DOBA
Jiná: Výbor se schází každou druhou středu v měsíci od 14 h v kulturním domě v Novém Městě na Moravě

Základní organizace Českého svazu chovatelů ZO ČSCH
Výstavní areál u vlakového nádraží ., 59231 Nové Město na Moravě
IČO: -- nevyplněno --
ČINNOST: chovatelství - chov - chovatelské výstavy

KONTAKTY
Email: zo.csch.nmnm@centrum.cz
WWW: http://www.mujweb.cz/Kultura/ZO_CSCH_NMNM/

PROVOZNÍ DOBA
Subjekt svojí povahou a zaměřením nemá definovanou provozní dobu. Nebo provozní doba nebyla do systému vložena.

Databáze Informace z Novoměstska - seznam firem, obchodů, služeb a sdružení. Aktualizace údajů probíhá průběžně. I přes naši snahu bohužel nemůžeme zaručit stálou aktuálnost všech údajů. V případě neaktuálních údajů nás prosím kontaktujte.Městské informační centrum, Vratislavovo nám. 97, 592 31 Nové Město na Moravě, Telefon 566 598 750 - Výpis pořízen 27.01.2022 17:44:46