VÝPIS KATEGORIE: Sociální služby
Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s.
Detašované pracoviště ul. Žďárská 68, 59231 Nové Město na Moravě
Mobil: 702022538
Email: snn.turkova@seznam.cz
WWW: www.snncr-vysocina.cz
Kontaktní osoba: p. Ilona Turková

Centrum Zdislava
Radnická 350, 59231 Nové Město na Moravě
Telefon: 566598180
Mobil: 603486167
Mobil: 774615194
Email: zdislava@nmnm.cz
WWW: zdislava.nmnm.cz
Kontaktní osoba: ing. Hana Janů
Kontaktní osoba: Miroslava Horvátová

Domácí hospic Vysočina
Vratislavovo náměstí 115, 59231 Nové Město na Moravě
Telefon: 566615198
Telefon: 566615196
Mobil: 739511433
Email: info@hhv.cz
WWW: www.hhv.cz
Kontaktní osoba: ing. Petr Hradil

Charita Žďár nad Sázavou - pobočka Nové Město na Moravě
Vratislavovo náměstí 12, 59231 Nové Město na Moravě
Mobil: 731130772
Email: ochzr@zdar.charita.cz
WWW: www.zdar.caritas.cz
Kontaktní osoba: Milada Čaháková (sestra)

Charitní ošetřovatelská služba
Horní 22, 59101 Žďár nad Sázavou
Telefon: 566626040
Mobil: 777755435
Email: chos@zdar.charita.cz
WWW: www.zdar.caritas.cz

Ječmínek, o.p.s. - Domov pro matky (otce) s dětmi
Jiřího z Poděbrad 15, 59101 Žďár nad Sázavou
Telefon: 566620008
Email: opsjecminek@centrum.cz
WWW: www.os-jecminek.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Miroslava Machková

Novoměstské sociální služby
Žďárská 68, 59231 Nové Město na Moravě
Telefon: 566598102
Telefon: 566598105
Mobil: 603486167
Email: janu.h@nss.nmnm.cz
Email: nss@nmnm.cz
WWW: nss.nmnm.cz
Kontaktní osoba: Ing. Hana Janů

Občanská poradna
Vratislavovo náměstí - poliklinika, 6. patro 12, 59231 Nové Město na Moravě
Telefon: 566616121
Telefon: 566688227
Mobil: 731487284
Mobil: 733510693
Email: op@portimo.cz
WWW: www.portimo.cz
Kontaktní osoba: Ivana Chudárková
Kontaktní osoba: Martina Vodrážková

Databáze Informace z Novoměstska - seznam firem, obchodů, služeb a sdružení. Aktualizace údajů probíhá průběžně. I přes naši snahu bohužel nemůžeme zaručit stálou aktuálnost všech údajů. V případě neaktuálních údajů nás prosím kontaktujte.Městské informační centrum, Vratislavovo nám. 97, 592 31 Nové Město na Moravě, Telefon 566 598 750 - Výpis pořízen 29.01.2022 00:05:16