VÝPIS KATEGORIE: Sociální služby
Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s.
Detašované pracoviště ul. Žďárská 68, 59231 Nové Město na Moravě
IČO: -- nevyplněno --
ČINNOST: Bezplatné poskytování sociálního poradenství. Cíle: Odborné poradenství, zprostředkování tlumočnické služby, volnočasové aktivity, doplňkové služby

KONTAKTY
Mobil: 702022538
Email: snn.turkova@seznam.cz
WWW: www.snncr-vysocina.cz
Kontaktní osoba: p. Ilona Turková

PROVOZNÍ DOBA
Subjekt svojí povahou a zaměřením nemá definovanou provozní dobu. Nebo provozní doba nebyla do systému vložena.

Centrum Zdislava
Radnická 350, 59231 Nové Město na Moravě
IČO: -- nevyplněno --
ČINNOST: denní stacionář

KONTAKTY
Telefon: 566598180
Mobil: 603486167
Mobil: 774615194
Email: zdislava@nmnm.cz
WWW: zdislava.nmnm.cz
Kontaktní osoba: ing. Hana Janů
Kontaktní osoba: Miroslava Horvátová

PROVOZNÍ DOBA
Pondělí: 7,00 - 15,30
Úterý: 7,00 - 15,30
Středa: 7,00 - 15,30
Čtvrtek: 7,00 - 15,30
Pátek: 7,00 - 15,30

Domácí hospic Vysočina
Vratislavovo náměstí 115, 59231 Nové Město na Moravě
IČO: 70803978
ČINNOST: hospicové hnutí - dobrovolnictví - hospicová péče

KONTAKTY
Telefon: 566615198
Telefon: 566615196
Mobil: 739511433
Email: info@hhv.cz
WWW: www.hhv.cz
Kontaktní osoba: ing. Petr Hradil

PROVOZNÍ DOBA
Pondělí: 9,00 - 11,00
Úterý: 12,00 - 15,00
Středa: 9,00 - 11,00
Čtvrtek: 12,00 - 15,00
Pátek: 9,00 - 12,00

Charita Žďár nad Sázavou - pobočka Nové Město na Moravě
Vratislavovo náměstí 12, 59231 Nové Město na Moravě
IČO: 44990260
ČINNOST: charita - charitativní činnost - ošetřovatelská služba - pečovatelská služba

KONTAKTY
Mobil: 731130772
Email: ochzr@zdar.charita.cz
WWW: www.zdar.caritas.cz
Kontaktní osoba: Milada Čaháková (sestra)

PROVOZNÍ DOBA
Subjekt svojí povahou a zaměřením nemá definovanou provozní dobu. Nebo provozní doba nebyla do systému vložena.

Charitní ošetřovatelská služba
Horní 22, 59101 Žďár nad Sázavou
IČO: -- nevyplněno --
ČINNOST: ošetřovatelská služba - oblastní charita

KONTAKTY
Telefon: 566626040
Mobil: 777755435
Email: chos@zdar.charita.cz
WWW: www.zdar.caritas.cz

PROVOZNÍ DOBA
Subjekt svojí povahou a zaměřením nemá definovanou provozní dobu. Nebo provozní doba nebyla do systému vložena.

Ječmínek, o.p.s. - Domov pro matky (otce) s dětmi
Jiřího z Poděbrad 15, 59101 Žďár nad Sázavou
IČO: -- nevyplněno --
ČINNOST: přechodné ubytování rodičům s dětmi ve složité životní situaci

KONTAKTY
Telefon: 566620008
Email: opsjecminek@centrum.cz
WWW: www.os-jecminek.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Miroslava Machková

PROVOZNÍ DOBA
Subjekt svojí povahou a zaměřením nemá definovanou provozní dobu. Nebo provozní doba nebyla do systému vložena.

Novoměstské sociální služby
Žďárská 68, 59231 Nové Město na Moravě
IČO: 48899097
ČINNOST: sociální služby - pečovatelská služba - senior - odlehčovací služba - domácí zdravotní služba

KONTAKTY
Telefon: 566598102
Telefon: 566598105
Mobil: 603486167
Email: janu.h@nss.nmnm.cz
Email: nss@nmnm.cz
WWW: nss.nmnm.cz
Kontaktní osoba: Ing. Hana Janů

PROVOZNÍ DOBA
Subjekt svojí povahou a zaměřením nemá definovanou provozní dobu. Nebo provozní doba nebyla do systému vložena.

Občanská poradna
Vratislavovo náměstí - poliklinika, 6. patro 12, 59231 Nové Město na Moravě
IČO: -- nevyplněno --
ČINNOST: občanská poradna - poradenství - sociální služby - lidská práva - spotřebitelská práva - doprovázení na jednání s jinými organizacemi

KONTAKTY
Telefon: 566616121
Telefon: 566688227
Mobil: 731487284
Mobil: 733510693
Email: op@portimo.cz
WWW: www.portimo.cz
Kontaktní osoba: Ivana Chudárková
Kontaktní osoba: Martina Vodrážková

PROVOZNÍ DOBA
Pondělí: NMnM: 8,00 - 12,00 12,30 - 17,00
Úterý: BnP: 8,00 - 12,00 12,30 - 14,30
Středa: NMnM: 8,00 - 12,00 12,30 - 17,00
Čtvrtek: BnP: 8,00 - 12,00 12,30 - 17,00
Pátek: NMnM: 8,00 - 12,00
Jiná: Poslední zájemce bude přijat 30 minut před skončením provozní doby. Nutné se předem objednat.
Poznámka: Poradna v Bystřici nad Pernštejnem sídlí v budově polikliniky - Zahradní 580.

Databáze Informace z Novoměstska - seznam firem, obchodů, služeb a sdružení. Aktualizace údajů probíhá průběžně. I přes naši snahu bohužel nemůžeme zaručit stálou aktuálnost všech údajů. V případě neaktuálních údajů nás prosím kontaktujte.Městské informační centrum, Vratislavovo nám. 97, 592 31 Nové Město na Moravě, Telefon 566 598 750 - Výpis pořízen 29.01.2022 00:06:01