VÝPIS KATEGORIE: Úřady měst a obcí
Městský úřad Nové Město na Moravě
Vratislavovo náměstí 103, 59231 Nové Město na Moravě
IČO: 00294900
ČINNOST: státní správa - samospráva - starosta - místostarosta - kancelář vedoucí­ho úřadu - podatelna - kopírování - krizové řízení - přestupková komise - oddělení­ informatiky - kontrolní oddělení­ - odbor finanční­ - pokladna - poplatky - rozpočet města - daně - odbor investic a správy majetku - investice - pronájmy - zeleň města - odpadové hospodářství­ - veřejné osvětlení­ - místní­ komunikace - rozhlas - jarmarky - odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad - živnosti - živnostenský rejstřík - evidence zemědělských podnikatelů - centrální registrační místo - matrika - ověřování listin - evidence obyvatel - cestovní doklady - pasy - občanské průkazy - odbor sociálních věcí a zdravotnictví­ - péče o staré a zdravotně postižené občany - péče o nezaměstnané občany - péče o rodinu - sociálně právní ochrana dětí­ - kurátorka pro mládež - náhradní rodinná péče - odbor školství­, kultury a cestvoního ruchu - školství - redakce Novoměstska - městské informační centrum - odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního úřadu - výkon státní správy dle stavebního zákona - správní poplatky - regionální rozvoj - dotace - granty - státní památková péče - odbor dopravy - zkušební komisař - správní řízení a přestupky - silniční hospodářství - registr vozidel - registr řidičů - řidičské průkazy - odbor životního prostředí­ - vodní­ hospodářství­ - lesní­ hospodářství - myslivost - rybářské lístky - ochrana přírody - ochrana ovzduší­ - ochrana zemědělského půdního fondu - městská policie

KONTAKTY
Telefon: 566598300
Email: posta@nmnm.cz
WWW: meu.nmnm.cz
WWW: www.nmnm.cz

PROVOZNÍ DOBA
Pondělí: 8,00 - 18,00 (úřední­ hodiny)
Úterý: 7,30 - 15,00
Středa: 8,00 - 17,00 (úřední­ hodiny)
Čtvrtek: 8,00 - 14,00 (úřední hodiny)
Pátek: 7,30 - 13,00

Obecní úřad
Křižánky 116, 59202 Svratka
IČO: 00531677
ČINNOST: sezonní výstavy - autorské výstavy

KONTAKTY
Telefon: 566662332
Email: obec.krizanky@tiscali.cz
WWW: www.obeckrizanky.cz

PROVOZNÍ DOBA
Středa: 15,00 - 17,00
Jiná: červenec - srpen 9,00 - 17,00

Databáze Informace z Novoměstska - seznam firem, obchodů, služeb a sdružení. Aktualizace údajů probíhá průběžně. I přes naši snahu bohužel nemůžeme zaručit stálou aktuálnost všech údajů. V případě neaktuálních údajů nás prosím kontaktujte.Městské informační centrum, Vratislavovo nám. 97, 592 31 Nové Město na Moravě, Telefon 566 598 750 - Výpis pořízen 28.01.2022 07:12:43