:: NAVIGAČNÍ MENU

≡ Vyhledávácí formulář
≡ Přehled kategorií
≡ Abecední přehled
≡ Úvodní strana

≡ Nové Město na Moravě


Dnes je 07.02.2023


V databázi „Informace z Novoměstska” je aktuálně uloženo 876 záznamů o firmách, obchodech, službách a sdruženích.:: KATEGORIE: Zájmová a profesní sdružení

≡ zpět ≡     ≡ vytiskni úplný výpis ≡     ≡ vytiskni zkrácený výpis ≡
 • .
    . .
    0 .  
 •   ≡ více informací...

 • Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s.
    Detašované pracoviště ul. Žďárská 68
    59231 Nové Město na Moravě  
  • Bezplatné poskytování sociálního poradenství. Cíle: Odborné poradenství, zprostředkování tlumočnické služby, volnočasové aktivity, doplňkové služby
 •   ≡ více informací...

 • Český svaz chovatelů Nové Město na Moravě
    Jamborova 798
    59231 Nové Město na Moravě  
  • chovatelé - drobné zvířectvo - výstavy - český svaz chovatelů
 •   ≡ více informací...

 • Český svaz včelařů o.s., základní organizace Nové Město na Moravě
    Křídla 36
    59231 Nové Město na Moravě  
  • včelaři - včely - včelařství - český svaz včelařů
 •   ≡ více informací...

 • Český zahrádkářský svaz Nové Město na Moravě
    Hornická 972
    59231 Nové Město na Moravě  
  • český zahrádkářský svaz - ČZS - moštování - moštárna
 •   ≡ více informací...

 • Dobrovolnické centrum Vysočina
    Pohledec 17
    59231 Nové Město na Moravě  
  • dobrovolnické centrum Vysočina - dobrovolnictví - dobrovolnictví v mikroregionech bystřicko, novoměstsko a žďársko
 •   ≡ více informací...

 • Domácí hospic Vysočina
    Vratislavovo náměstí 115
    59231 Nové Město na Moravě  
  • hospicové hnutí - dobrovolnictví - hospicová péče
 •   ≡ více informací...

 • Ezop - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
    Drobného 301
    59231 Nové Město na Moravě  
  • poradna pro děti a rodiče - poradenství pro děti a mládež - dětské kroužky - dětské kluby - doučování - projekt 5P - dobrovolnictví
 •   ≡ více informací...

 • Gohiral 1785
    P.O. BOX 5
    59231 Nové Město na Moravě  
  • letní tábory - tábory pro děti
 •   ≡ více informací...

 • Junák - český skaut, středisko Bílý štít
    Malá 194
    59231 Nové Město na Moravě  
  • junák - skauti - skauting - středisko Bílý štít
 •   ≡ více informací...

 • Kopretina - Centrum pro rodiče s dětmi
    Radešínská Svratka 11
    59233 Radešínská Svratka  
  • programy - rodiče - děti - kulturní akce - zájmová činnost
 •   ≡ více informací...

 • Lysina lenina
    Křídla 73
    59231 Nové Město na Moravě  
  • Lysina lenina - kulturní akce - festivaly - žonglování - divadlo - koncerty - výstavy - klub Středozem
 •   ≡ více informací...

 • MANEOR
    Monseova 354
    59231 Nové Město na Moravě  
  • kulturní a sociální činnost
 •   ≡ více informací...

 • MAS Zubří země o.p.s.
    Vratislavovo náměstí 12
    59231 Nové Město na Moravě  
  • svazek obcí - poradenství - místní akční skupina
 •   ≡ více informací...

 • Mikroregion Novoměstsko - Centrum společných služeb
    Vratislavovo náměstí 12
    59231 Nové Město na Moravě  
  • svazek obcí - mikroregion Novoměstsko - poradenství pro obce - zpracování projektů - dotace - grantové programy - místní akční skupina - maska
 •   ≡ více informací...

 • Moravský rybářský svaz, pobočný spolek Nové Město na Moravě
    Bělisko 1343
    59231 Nové Město na Moravě  
  • prodej ryb - ryby - rybářské povolenky - sportovní rybolov - rybářské sádky
 •   ≡ více informací...

 • Pionýrská skupina gen. Svobody
    Křenkova 902
    59231 Nové Město na Moravě  
  • pionýr - pionýrská skupina
 •   ≡ více informací...

 • Portimo, o.p.s.
    Drobného 301
    59231 Nové Město na Moravě  
  • sdružení - občanská poradna - poradna pro děti a rodiče - EZOP - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Občanská poradna - Osobní asistence - Raná péče - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Dobrovolnictví - Centrum prevence CéPéčko
 •   ≡ více informací...

 • Sbor dobrovolných hasičů
    Školní 448
    59231 Nové Město na Moravě  
  • Sbor dobrovolných hasičů - dobrovolní hasiči - SDH
 •   ≡ více informací...

 • Spolek absolventů a přátel Gymnázia V.Makovského
    Leandra Čecha 152
    59231 Nové Město na Moravě  
  • spolek absolventů gymnázia - Spolek absolventů a přátel Gymnázia Vincence Makovského
 •   ≡ více informací...

 • Spolek rodičů Čtyřlístek
    Drobného 299
    59231 Nové Město na Moravě  
  • hry - soutěže - děti - sdružení rodičů při MŠ Drobného
 •   ≡ více informací...

 • Spolek rodičů při ZŠ Nové Město na Moravě
    Leandra Čecha 860
    59231 Nové Město na Moravě  
  • občanské sdružení - rozvoj kvalitního vzdělání - spolupráce mezi školou a rodiči - škola - rodiče - spolek
 •   ≡ více informací...

 • Svaz důchodců - Klub seniorů
    Žďárská 68
    59231 Nové Město na Moravě  
  • klub seniorů
 •   ≡ více informací...

 • Svaz tělesně postižených, místní organizace Nové Město na Moravě
    Polní 1362
    59231 Nové Město na Moravě  
  • svaz tělesně postižených - péče - pomoc - rehebilitace - organizování činnosti - tělesně postižení
 •   ≡ více informací...

 • Základní organizace Českého svazu chovatelů ZO ČSCH
    Výstavní areál u vlakového nádraží .
    59231 Nové Město na Moravě  
  • chovatelství - chov - chovatelské výstavy
 •   ≡ více informací...≡ zpět ≡     ≡ vytiskni úplný výpis ≡     ≡ vytiskni zkrácený výpis ≡
:: KATEGORIE

≡ Advokáti≡ Akvaristika, teraristika≡ Antikvariáty≡ Architekti≡ Ateliéry malířské, sochařské≡ Auditoři≡ Autobazary≡ Autobusová doprava≡ Autodoprava≡ Automobily - náhradní díly≡ Automobily - příslušenství a doplňky≡ Automobily - půjčovny≡ Automobily - servisy≡ Automobily osobní - prodej≡ Autoskla≡ Autoškoly≡ Balonové létání≡ Banky≡ Barvy, laky≡ Bary, snack-bary≡ Bazary≡ Bazény vnitřní, venkovní≡ Beton, betonové výrobky≡ Bistra, bufety≡ Bowling (kuželny)≡ Brusky, brusné nástroje≡ Byty, domy - správa a údržba≡ Cestovní kanceláře a agentury≡ Církve≡ Cukrárny≡ Cukrovinky≡ Cvičení pro veřejnost≡ Čalouníci, čalounické potřeby≡ Čerpací stanice≡ Čerpadla≡ Daňové poradenství≡ Dárkové předměty≡ Dlažby a jejich pokládání≡ Domácí potřeby≡ Domovy mládeže≡ Domy dětí a mládeže≡ Domy s pečovatelskou službou≡ Drogerie≡ Drůbež a zvěřina≡ Dřevařské výrobky≡ Dřevo - výkup, prodej≡ Dřevo - zpracování≡ Dveře, vrata≡ Ekologie≡ Elektrické spotřebiče≡ Elektrické spotřebiče - opravy≡ Elektrikáři≡ Elektroinstalace≡ Elektromotory≡ Elektronika≡ Elektrotechnický materiál a zařízení≡ Energetika≡ Exekutoři≡ Finanční, investiční poradenství≡ Fitnesscentra a jejich vybavení≡ Fofografie≡ Foto - kino≡ Fotografické ateliéry≡ Galanterie≡ Galerie, výstavní síně≡ Geodezie, geodeti≡ Grafika počítačová, webdesign≡ Hasící přístroje≡ Hasiči≡ Herny≡ Holičství≡ Hostince, pohostinství a pivnice≡ Hotely≡ Hračky≡ Hudební a nahrávací studia≡ Hudební nástroje≡ Hudebniny≡ Hutní materiály - prodej≡ Charitativní organizace≡ Chladící zařízení≡ Chladničky, mrazničky≡ Chovatelé, potřeby pro chovatele≡ Informační centra a služby≡ Instalatéři≡ Interiéry≡ Internet - kavárny, přístupová místa≡ Internet - služby a připojení≡ Izolace≡ Izolace tepelné≡ Jatka≡ Jezdectví, vyjížďky na koních≡ Jízdní kola≡ Kadeřnictví≡ Kamenictví, kamenosochařství≡ Kamnáři, kamna≡ Kanalizace≡ Kavárny≡ Keramika≡ Kina≡ Klempířství, klempíři≡ Klenoty, šperky≡ Kluby společenské, zájmové≡ Knihařství≡ Knihkupectví, knihkupci≡ Knihovny≡ Koberce≡ Koberce, čalounění - čištění, opravy≡ Kojenecké zboží≡ Kominíci≡ Kopírování, rozmnožování materiálů≡ Kosmetické salony≡ Kosmetika≡ Kotle a kotelny≡ Koupelny - vybavení≡ Kováři a podkováři≡ Kovový odpad - zpracování≡ Kovovýroba≡ Kožené zboží, oděvy≡ Krejčovství≡ Krmiva≡ Kuchyňské potřeby≡ Kuchyňské vybavení a zařízení≡ Kulturní střediska≡ Květinářství≡ Lahůdky, lahůdkářství≡ Lanová centra≡ Laserová střelnice≡ Léčivé rostliny≡ Lékárny≡ Lesnictví≡ Lihovary, pálenice≡ Lomy≡ Lyžařské školy≡ Lyžařské vleky a lanovky≡ Lyže a lyžařské potřeby≡ Lyžování, závody≡ Malíři pokojů≡ Manikúra≡ Mapy≡ Masáže≡ Maso - výroba a zpracování≡ Mateřská centra≡ Matrace≡ Mléko a mléčné výrobky≡ Modelářství, modely≡ Módní zboží≡ Muzea≡ Nábytek≡ Nákladní automobily - doprava a přeprava≡ Nápoje≡ Nářadí a nástroje≡ Noční kluby≡ Notáři≡ Noviny≡ Občerstvení≡ Obchodní domy, nákupní střediska≡ Obklady≡ Obuv - opravy≡ Obuv - prodej≡ Oční optika≡ Oděvy - prodej≡ Oděvy - výroba≡ Odhadci≡ Odpady - odvoz≡ Odpady, recyklace≡ Odtahová služba≡ Okna a okenice≡ Ovoce a zelenina≡ Ozvučování≡ Papírnictví≡ Parfumerie≡ Pečovatelské služby≡ Pedagogické a psychologické poradenství≡ Pedikúra≡ Pekárny, pekařství≡ Peří a péřové výrobky≡ Pily - nástroje a stroje≡ Písky, drtě, štěrky≡ Pizzerie≡ Plastické hmoty≡ Ploty a ohrady≡ Plyn - instalace, rozvod≡ Plyn - prodej≡ Plynové spotřebiče - opravy≡ Plyny - technické≡ Pneuservisy≡ Počítače - prodej≡ Počítače - servis≡ Počítače - software≡ Podlahy, podlahové krytiny≡ Pohotovostní lékařská služba≡ Pohřební služby, ústavy≡ Pojištění - zprostředkovatelé, poradenství≡ Pojištění, pojišťovny≡ Pokrývači≡ Policie≡ Poradenství≡ Porcelán≡ Pošty≡ Potraviny - prodej≡ Potraviny - výroba≡ Pračky≡ Prádelny≡ Prádlo≡ Programování≡ Projektanti, projektování≡ Prostory - pronájem≡ Průvodce≡ Překladatelé a tlumočníci≡ Půjčovna masek a kostýmů≡ Půjčovny nářadí≡ Punčochy, ponožky, punčochové zboží≡ Racionální výživa≡ Rámování, rámy≡ Razítka≡ Realitní kanceláře≡ Reklama - agentury≡ Reklama - nápisy, tabule≡ Rekonstrukce, renovace≡ Restaurace≡ Revize technické≡ Rolety, markýzy≡ Rybaření≡ Rybářské potřeby≡ Ryby≡ Řezání a dělení materiálu≡ Řeznictví, uzenářství≡ Satelitní antény a přijímače≡ Sázkové kanceláře≡ Sběr druhotných surovin≡ Second hand≡ Semena, osiva, sazenice≡ Sklenářství≡ Sklo, skleněné zboží≡ Směnárny≡ Smíšené zboží, koloniály≡ Sociální služby≡ Solária≡ Solární technika, zařízení≡ Solné jeskyně≡ Sportovní areály, hřiště≡ Sportovní kluby, tělovýchovné jednoty≡ Sportovní potřeby≡ Sportovní potřeby - opravy≡ Sportovní potřeby - půjčovny≡ Spořitelny stavební≡ Starožitnosti≡ Stavební dozor≡ Stavební firmy, společnosti≡ Stavebniny, stavební materiál≡ Střechy - krytiny≡ Střechy - opravy, nátěry, čištění≡ Studnářské práce≡ Svářecí technika≡ Svítidla, osvětlení≡ Šicí stroje - prodej, opravy≡ Školství učňovské≡ Školy jazykové≡ Školy mateřské≡ Školy střední≡ Školy základní≡ Školy základní umělecké a výtvarné≡ Tabákové výrobky, kuřácké potřeby≡ Tábory dětské≡ Taxislužba≡ Technické služby≡ Telefony, telefonní zařízení≡ Telekomunikace, telekomunikační služby≡ Telekomunikační technika a zařízení≡ Televizní přijímače a technika≡ Tenisové kluby a kurty≡ Tesaři a tesařské práce≡ Textil≡ Tiskárny≡ Tiskařské práce a služby≡ Topenáři, topení≡ Truhláři, stolaři≡ Ubytování v soukromí, chaty, chalupy≡ Ubytovny≡ Účetnictví≡ Uhlí, koks≡ Úklidové služby≡ Úřady měst a obcí≡ Úřady ostatní≡ Včelařství, včelí produkty≡ Velkoobchody - univerzální≡ Velkoprodejny, supermarkety≡ Veřejné toalety≡ Veterináři, veterinární léčiva≡ Vinárny, vinné sklepy≡ Vizážistika≡ Voda - rozvody≡ Voda - úprava, čištění≡ Vysavače≡ Výškové práce≡ Vzdělávací zařízení a agentury≡ Zabezpečovací zařízení a systémy≡ Zahrádkářské potřeby a služby≡ Zahradnické nářadí a stroje≡ Zahradnictví≡ Zájmová a profesní sdružení≡ Zámečnictví, zámečníci≡ Zastavárny≡ Zdravotní pojištění≡ Zdravotnické potřeby, pomůcky a nábytek≡ Zdravotnictví - dopravní zdravotnická služba≡ Zdravotnictví - lékaři≡ Zdravotnictví - rehabilitační péče≡ Zdravotnictví - záchranná služba≡ Zdravotnictví - zdravotnická zařízení≡ Zdravotnictví - zubní laboratoře≡ Zdravotnictví - zubní lékaři≡ Zedníci≡ Zemědělská výroba≡ Zemědělské potřeby≡ Zemědělské produkty≡ Zemědělské služby≡ Zemědělské stroje a zařízení≡ Zemní práce≡ Zlatnictví≡ Znalci≡ Zprostředkovatelské služby≡ Žaluzie≡ Železářství≡ Železniční stanice
Městské informační centrum, Vratislavovo náměstí 97, 592 31 Nové Město na Moravě, Telefon: 566 598 750